Make your own free website on Tripod.com

istilah.jpg (10896 bytes)
pc.gif (7566 bytes)

U
UNGKAPAN / EXPRESSION
Ayat untuk menerangkan syarat atau menyokong sesuatu baris pernyataan.

UNIT ARITMETIK/LOGIK   / ARITHMETIC/LOGIC UNIT
Komponen di dalam unit pemprosesan pusat yang melakukan pengiraan atau operasi logik.

UNIT INGATAN UTAMA / MAIN MEMORY UNIT
Bahagian dalam komputer yang menyimpan ingatan sama ada secara kekal atau sementara untuk menyokong perlaksanaan tugas-tugas pemprosesan.

UNIT KAWALAN / CONTROL UNIT
Komponen di dalam unit pemprosesan yang memilih aturcara tertentu, mentafsir maksudnya dan memastikan perlaksaannya di dalam komputer.

UNIT PEMPROSESAN PUSAT / CENTRAL PROCESSING UNIT
Bahagian utama komputer yang mengawal keseluruhan operasi di dalam komputer.