Make your own free website on Tripod.com

istilah.jpg (10896 bytes)
pc.gif (7566 bytes)

R

RALAT / ERROR
Kesilapan yang dilakukan berpunca daripada komputer yang tidak memahami sesuatu arahan.  Ralat sintaksisi (syntax error) berpunca daripada sintaksis arahan sementara ralat logik (logic error) berpunca daripada susunan arahan yang tidak betul.

RAM
Nama singkatan bagi random acces memory.  RAM ialah ingatan sementara komputer untuk menempatkan aturcara yang kita tulis.

RENTETAN / STRING
Satu kumpulan aksara terdiri daripada satu atau lebih perkataan.

ROBOT / ROBOT
Alat eletronik  yang diprogramkan oleh manusia supaya melakukan sesuatu tugas tertentu secara otomatik.

ROM
Nama singkatan bagi read-only memory.  ROM ialah ingatan tetap komputer hanya untuk bacaan sahaja dan tidak membenarkan kita menulis sebarang maklumat di dalamnya.