Make your own free website on Tripod.com

istilah.jpg (10896 bytes)
pc.gif (7566 bytes)

N

NEMONIK /MNEMONIC
Simbol yang mengandungi satu atau lebih perkataan yang digunakan untuk mewakili perkataan penuh.

NOMBOR TITIK APUNGAN / FLOATING-POINT NUMBER
Nombor pemalar dalam bentuk nEm, atau n X 10m, di mana n ialah sebarang integer atau nombor dengan titik perpuluhan dan m ialah integer.