Make your own free website on Tripod.com

istilah.jpg (10896 bytes)
pc.gif (7566 bytes)

I

INGATAN / MEMORY
Kerja-kerja yang disimpan melalui alat-alat di dalam atau di luar komputer.  Unit ingatan utama menyimpan kerja di dalam komputer sementara storan skunder menyimpan di luar komputer.

INPUT / INPUT
Semua proses kemasukan maklumat ke dalam komputer.