Make your own free website on Tripod.com

istilah.jpg (10896 bytes)
pc.gif (7566 bytes)

D

DATA / DATA
Satu unit maklumat yang menerangkan maksud dengan sendirinya.

DIGITAL / DIGITAL
Sifat menghitung sesuatu proses secara diskrit, atau unit kuantiti.